norge.pngfinlands-flagga.pngClick here for information about Ingold glass pH catheters

Tillbaka till startsidan

 

Gastroenterologi Urologi/Gynekologi Neurologi Psykiatri Sömn/PSG ENT Om oss
Flödesmätare Urodynamik Blåsscanner S-CATH™ System Britsar ACT / ProACT™ Biofeedback

Sök

SynMed Medicinteknik AB

Magnus Ladulåsgatan 65 118 27 Stockholm

Tel: 08-760 83 00

info@synmed.se

Aktuella kurser & möten

Alla aktuella kurser och möten inom som vi är med på. Läs mer >

ISO-13485_2016-black-TM.jpg 

 

Danflow Wave

 DanflowCU_m.jpg

DanFlow™ Wave är ett modernt system för flödesmätningar som installeras på en av era sjukhusdatorer och är mycket enkelt att använda. Du anger patientens namn och personnummer i programmet

UDMvision och kan sedan se patientens flödeskurva direkt på skärmen. Du slipper alla utskrifter på termoskrivare och kan i stället skriva ut rapporten direkt till en PDF-rapport på er server eller på vanlig

skrivare.

 

Flödesgivaren överför data med ett unikt, trådlöst kommunikations-protokoll (868 MHz) direkt till din dator och en komplett miktionsrapport sparas som PDF-rapport i en mapp som du själv anger. Denna

rapport kan sedan importeras i de flesta moderna journalsystem.

Flödesgivaren i DanFlow™ Wave systemet har två litiumbatterier som inte behöver laddas och kan användas vid normal drift i ca två år.

 

Flödesgivaren kan användas med ett höj- och sänkbart miktionsstativ,

men kan även ställas direkt på golvet under en miktionsstol och tratt. Till miktionsstolen finns det möjlighet att fästa ett sparkskydd för att minimera risken för artefakter.

DanFlow™ Wave har följande fördelar:

 

Batteridriven, trådlös flödesmätare med lång drifttid

 
 

Lång räckvidd mellan flödesgivare och

huvudenhet upp till 50 meter

 

 

Patientens flödesmätning visas on-line på din dator och

markörer kan justeras för att eliminera artefakter

 

Rapporter i PDF-format skapas automatiskt och gör det

möjligt att direkt lagra data direkt i ert journalsystem

   

   
     

Mer information

pdf Danflow Wave informationsblad på svenska
pdf Produktkatalog