norge.pngfinlands-flagga.pngClick here for information about Ingold glass pH catheters

Tillbaka till startsidan

 

Gastroenterologi Urologi/Gynekologi Neurologi Psykiatri Sömn/PSG ENT Om oss
Tillverkare Kontakta oss

Sök

SynMed Medicinteknik AB

Magnus Ladulåsgatan 65 118 27 Stockholm

Tel: 08-760 83 00

info@synmed.se

Aktuella kurser & möten

Alla aktuella kurser och möten inom som vi är med på. Läs mer >

ISO-13485_2016-black-TM.jpg 

 

Om oss

 

Under mer än 30 år har vi erbjudit er medicintekniska system inom områdena gastrodiagnostik med bland annat produkter för 24 timmars pH mätning, gallrefluxmätning, esofagusmanometri, anorektal manometri; urologi med produkter för urodynamik och tryck-flödesmätning, flexibel cystoskopi, och blåsscanner; och neurodiagnostik med produkter för elektromyografi (EMG), nervledningsundersökningar (NCS), evoked potentials (EP) och intraoperativ monitorering (IOM). Från början hette vi Synectics Medical AB och bytte namn i och med att Medtronic förvärvade verksamheten 1996 till Medtronic Synectics AB.
 
Under sommaren 2005 slöt vi avtal med Medtronic att bryta ut den del av vår verksamhet som rör diagnostikverksamheten. Detta gör vi för att bättre kunna erbjuda dig samma service och support fast i egen regi som en oberoende distributör. Det nya företaget heter SynMed Medicinteknik AB och 1 augusti 2005 övertog vi allt ansvar för ordrar, leveranser, installationer, utbildning, fakturering, service och support av diagnostiska system för gastrodiagnostik, urodynamik och neurofysiologi.

 

Det är vår förhoppning att kunna ge dig service och support på de system du har från oss idag. Vi hoppas också kunna erbjuda nya och intressanta medicintekniska utrustningar, system och lösningar i framtiden.

 

Under 2007 har vi implementerat ett kvalitetssystem enligt ISO13485:2016 med syfte att dokumentera och förbättra våra marknadsförings- och försäljningsprocesser. Vår notified body är Intertek Semko AB.

 

 

ISO-13485_2016-black-TM.jpg